12.9.11

Les exportacions de whisky augmenten


Segons notícies aparegudes a la BBC les exportacions de whisky van augmentar un 22% la primera meitat de l'any.
En un context de recessió global la notícia pot semblar sorprenent. L'augment és degut a un canvi de tendència en el mercat: El creixement de les vendes respecte el mateix període de l'any anterior ha estat molt important en el mercat sud-americà (44%) i també en el mercat asiàtic (33%).

Aquesta és la taula de les exportacions de la primera meitat de l'any segons el volum de negoci (font BBC News):
  1. USA £267.6m (+14%)
  2. France £219.5m (+13%)
  3. Singapore £148.5m (+64%)
  4. Spain £97.2m (-16%)
  5. Taiwan £70.3m (+45%)
  6. South Korea £65.8m (-13%)
  7. South Africa £65.5m (+24%)
  8. Germany £62.1m (+22%)
  9. Brazil £44.8m (+56%)
  10. UAE £41.9m (+29%)
Hi podem constatar l'augment de les vendes en les economies emergents - especialment d'Àsia. Pel que fa a l'estat espanyol (un mercat amb forta implantació del whisky blended) hi trobem un retrocés en les vendes del 16%.