27.10.13

Destil·leries noves (i III)

Aquestes dues darreres destil·leries obertes en els darrers anys tenen característiques comuns, son grans i la seva producció és pensada per abastir els mercat dels blended.  Per tant no hi ha i no es preveuen embotellaments d'aquestes destil·leries

  • Destil·leria:  Ailsa Bay
  • Regió:  Lowlands
  • Situació (google maps) 
  • Any de la primera destil·lació: 2007
  • Característiques:  Ailsa Bay va ser construïda per William Grant & sons per tal de proporcionar maltes que posteriorment s'utilitza en blendeds com ara el mateix Grant's.  És al costat de la destil·leria de whisky de gra Girvan.

  • Destil·leria:  Roseisle 
  • Regió:  Highlands
  • Situació (google maps) 
  • Any de la primera destil·lació: 2009 
  • Característiques: Aquesta és una destil·leria de gran capacitat - 14 alambins que poden produïr 10 milions de litres anuals - construïda per Diageo per tal de poder aportar whisky de malta pels seus blendeds (especialment Johnny Walker i Buchanan's).  La destil·leria es va crear tenint en compte criteris ecològics i de sostenibilitat.