25.8.14

Destil·leries: Glengyle

La primera destil·leria Glengyle va obrir l'any 1872 però va tancar l'any 1925, en els anys on van tancar disset destil·leries de la zona. L'any 2000 es van començar a restaurar els edificis i es va tornar a equipar la destil·leria. La producció va començar el 2004.  Els propietaris són els mateixos que els de Springbank, que es troba just al costat.
  • Característiques dels maltes de la destil·leria:  Els maltes de Glengyle s'anomenen Kilkerran.  Les expressions que ha aparegut són afruitades i lleugerament especiades..
  • Embotellaments més habituals:  Kilkerran (Work in Progress) - en va apareixent un embotellament cada any.  Es farà així fins el 2016 quan s'embotelli amb 12 anys.  Amb els 10 anys de la destil·leria s'han embotellat sis expressions limitades d'aquest malta amb diferents finals.
  • Situació:  Well Close, Campbeltwon, Argyll PA28 6ET (veure situació a Google Maps)
  • Regió: Campbeltown

En aquest vídeo Frank McHardy explica la història de la destil·leria Glengyle