2.9.10

Un llibre: Malt Whisky Companion

Aquest estiu vaig trobar una nova edició - la sisena - del "Malt Whisky Companion". Aquest clàssic del món del whisky va ser escrit per l'expert Michael Jackson.
Jackson va morir l'any 2007 i recentment tres experts han posat al dia aquesta guia - molt popular i orientativa perquè repassa tots els whiskies de malta i en puntua les diverses expressions de manera molt equànime (sobre un màxim de 100 punts). Bona part de la introducció i un terç dels tasts dels maltes són obra de Jackson. La resta ha estat posat el dia per D. Roskrow, G. D. Smith i W. C. Meyers - que han avaluat els embotellaments apareguts en els darrers anys. La majoria de puntuacions és mouen entre els 65 punts (pels maltes que no tenen res d'especial) fins els 90-95 punts (pels whiskies excepcionals...).