4.1.16

Les xifres de la indústria del whisky

Recentment la Scotch Whisky Associacion (SWA), l'organització que aglutina la indústria del whisky escocès, va publicar el seu informe anual.  En aquest document de 23 pàgines s'hi detallen diversos aspectes de la producció i l'exportació del whisky de malta.
Aquests són alguns els aspectes més destacats de la publicació:
  • Una primera gràfica ens mostra la pujada constant de la producció de whisky escocès.  Malgrat alguns anys de recessió la tendència és clarament a l'alça.

Pel que fa als països importadors podem apreciar que l'estat espanyol és en el quart lloc en el volum   de litres d'alcohol consumits.  Aquesta posició canvia quan observem el volum econòmic que això representa.  En aquest cas l'estat espanyol ocupa la cinquena posició, superant a països com l'Índia que importa whiskies més bàsics;  a la vegada, però, es veu superat per Taiwan i Singapur – consumidors de productes més cars i exclusius.