29.4.15

Com guardar el whisky


És un fet conegut que el whisky a la bóta perd un 2% de volum per evaporació cada any - és el que es coneix com "la part que s'emporten els àngels".
Una vegada a l'ampolla el whisky en principi ni guanya ni perd matisos.  De totes maneres una mala conservació de l'ampolla pot fer que el malta perdi les seves característiques i gustos i esdevingui més "pla".

Els aspectes que cal tenir en compte a l'hora de guardar un whisky són aquests:
  • Cal guardar l'ampolla en posició vertical (a diferència del que passa amb el vi).
  • És millor consumir les ampolles obertes en el període d'un any aproximadament, especialment si queda menys de mitja ampolla.  Com més oxigen hi ha dins l'ampolla més afecta al gust del whisky.  En aquest sentit les ampolles que no s'han obert aguanten bé el pas del temps si el suro és bo.
  • És millor que el whisky no rebi massa llum - especialment la llum del sol de manera directa. Millor si es pot guardar en la pròpia caixa o tub.
  • Com en el cas del vi és millor guardar el whisky en llocs on la temperatura sigui força constant - òptimament a temperatura de 15ºC a 18ºC.