29.10.07

Torba


Un dels components que no es troba directament en el whisky però que hi té més influència és la turba.

La torba és un combustible vegetal (el tipus de carbó de menys qualitat) que es troba en abundància en molts països del nord d’Europa. S’extreu amb relativa facilitat amb pales o eines similars donat que és de textura tova - de fet quan s'excava té aspecte de terra molla i compacta.

Una vegada deixat assecar es pot utilitzar com a combustible (tradicionalment s’havia fet servir per escalfar les cases i per cuinar).

En moltes destil·leries per assecar el malta es fa servir foc amb torba. Com que aquest combustible fa molt fum i té un aroma molt característic el malta en queda impregnat i la seva presència és molt notable en alguns whiskies. L'edat i el caràcter del combustible també pot determinar l'aroma i gust del whisky

Podem doncs trobar torba en molts maltes de manera més o menys prominent. És en els whiskies d’Islay on la seva presència es fa més patent, donant lloc a whiskies amb molt caràcter i potser no del gust de tothom.